Obiekty
sportowe
Galeria
Regulamin
REGULAMIN PORZĄDKOWY STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 60 W MALBORKU
 
 1. Administratorem stadionu – jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku ul. Parkowa 3 tel./fax. 273 30 12.
 2. Stadion służy do przeprowadzania rozrywek piłkarskich, zawodów lekkoatletycznych oraz do organizowania doraźnych imprez o innym charakterze.
 3. Stadion nie jest powszechnie dostępny. Stadion jest dostępny za zgodą jego administratora lub organizatora imprezy w okresie jej trwania.
 4. Wynająć obiekt i korzystać ze stadionu mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które uzyskały zgodę administratora, zapoznały się z regulaminem oraz pod warunkiem, że małoletni pozostają pod opieką dorosłych.
 5. Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia pod kierunkiem trenera lub instruktora, który ponosi odpowiedzialność za grupę.
 6. OSiR nie odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających ze stadionu.
 7. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Korzystający ze stadionu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie i dewastację obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, trybuny dla kibiców i inne wykorzystywane pomieszczenia). Jednocześnie są zobowiązani do zgłoszenia szkód pracownikom OSiR.
 9. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i  środków odurzających oraz wprowadzania zwierząt i poruszania się pojazdami.
 10. Wprowadza się zakaz korzystania z obiektu przez osoby przypadkowe i grupy, które nie uzyskały zgody administratora oraz przebywania kogokolwiek na płycie boiska w czasie, kiedy obiekt jest zamknięty.
 11. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być wolne i przejezdne.
 12. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane do podporządkowania sią poleceniom pracowników stadionu służb porządkowych i osób upoważnionych.
 13. Każdy,  kto przebywa na stadionie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
 14. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały porządek będą zmuszone do opuszczenia obiektu.
 
 
Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3, 82-200 Malbork
tel/fax +48 55 272 24 13
e-mail: hotel@caw.malbork.pl, info@caw.malbork.pl
www.caw.malbork.pl

NIP: 579-22-48-912
REGON: 221574649