Przystań
żeglarska
Galeria
Informacje

Przystań„ Żeglarska "Park Północny" w Malborku 
 
Przystań żeglarska na rzece Nogat powstała w ramach regionalnego projektu „Pę™tla Żuł‚awska”. Znajduje się™ ona 200 metrów za mostem kolejowym płynąc w górę™ rzeki.
Przy kejach znajdują…cych się na przeciwko sanitariatów głę™bokość‡ wynosi: na zewną…trz okoł‚o 2 metry, wewnątrz okoł‚o 1 metra. Zewnętrzna keja po lewej stronie bosmanki znajduje się™ na głę™bokoś›ci 1,5 metra, wewną…trz okoł‚o 0,5 metra.
 
 
Przystań czynna jest od 23 kwietnia do 23 października
 
 
 
 
Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3, 82-200 Malbork
tel/fax +48 55 272 24 13
e-mail: hotel@caw.malbork.pl, info@caw.malbork.pl
www.caw.malbork.pl

NIP: 579-22-48-912
REGON: 221574649