Przystań
żeglarska
Galeria
Cennik
 
Cennik Przystani Żeglarskiej "Pętli Żuławskiej" w Parku Północnym w Malborku 2022 (01.05-31.10)
 
 
 
 
Usługa
Cena
Uwagi
Cumowanie do 5 godzin
za jednostkę pływającą
               20,00 zł    
bezpłatny odbiór nieczystości stałych, bezpłatny dostęp do toalet i umywalek
za osobę
               10,00 zł  
Cumowanie za dobę
za jednostkę pływającą
             30,00 zł  
bezpłatny odbiór nieczystości stałych, bezpłatny dostęp do toalet i umywalek
za osobę
               10,00 zł   
Cumowanie za miesiąc.                                             Dotyczy rezydentów i firm czarterowych       związanych umowami.
za jednostkę pływającą
           300,00 zł     
bezpłatny odbiór nieczystości stałych, bezpłatny dostęp do toalet i umywalek
 
Prysznic
 
5 min.
               10,00 zł
 
 
 
Tankowanie wody na jacht
 ryczałt
 
              10,00 zł
 
 
 
 
 
Wypożyczenie roweru
1 godz.
               6,00 zł
 
każda następna
               5,00 zł
Korzystanie z energii elektrycznej:                              z zabezpieczeniem 6A
ładowanie akumulatorów
               15,00 zł
 
doba
             20,00 zł
Korzystanie z energii elektrycznej:                              z zabezpieczeniem 10A
ładowanie akumulatorów
             20,00 zł
 
doba
             30,00 zł
Korzystanie z energii elektrycznej:                              z zabezpieczeniem 16A
ładowanie akumulatorów
             20,00 zł
 
doba
             50,00 zł
 Cumowanie łodzi wędkarzy
 miesiąc w sezonie
             80,00 zł
 
doba w sezonie
              10,00 zł
miesiąc poza sezonem
           30,00 zł
Postój przyczepy podłodziowej
godzina
               2,00 zł
powyżej 5 godzin należy liczyć jak za dobę
doba
             10,00 zł
 
miesiąc
           100,00 zł
Slipowanie
ryczałt
             10,00 zł
 
Korzystanie z pralki         cykl                 20,00 zł Bez proszku
Wodowanie/wyciąganie jachtu przy pomocy dźwigu:
obcego
             50,00 zł
Opłata za dźwig do uregulowania z firmą wykonującą zlecenie
 
Usługi specjalne:
 
Rozwieszenie baneru reklamowego do 3 mb.
m-c w sezonie
           100,00 zł
 
m-c poza sezonem
             50,00 zł
Wywieszenie flagi reklamowej
m-c w sezonie
             50,00 zł
 
m-c poza sezonem
             30,00 zł
Ogłoszenie do formatu A4 na tablicy ogłoszeń
7 dni
             10,00 zł
 
Wyłożenie ulotek reklamowych w stojaku na ulotki
7 dni
             10,00 zł
 
 
 
 
Cennik Przystani Pasażerskiej "MALBORK ZAMEK" w Malborku
Price list of Passenger’s Harbour 01.05 - 31.10.2022
 
 
 
                  Usługa
w okresie
01.05.2022 - 30.06.2022 oraz       01.09.2022 - 31.10.2022
in time 01.05.2022 – 30.06.2022 and 01.09.2022 – 31.10.2022  
 w        okresie                                    01.07.2022 - 31.08.2022
in time
01.07.2022 – 31.08.2022
UWAGI
Remarks
jednorazowe przybycie
jednostek komercyjnych z postojem do 5 godzin     
One-stop arrival of commercial units
 staying to 5  hours                                            
30,00 zł
40,00 zł
WC dostępne w odległości 30 m płatne oddzielnie.
Toilet available at a distance of 30 m, payable separately
Jednorazowe przybycie jednostek turystycznych z postojem całodobowym
One-stop arrival of tourist units
Staying to 24 hours
 
60,00 zł
70,00 zł
WC dostępne w odległości 30 m płatne oddzielnie.
Toilet available at a distance of 30 m, payable separately
postój stały
 jednostek realizujących cykliczny rozkład rejsów /
Opłata za miesiąc
Constant stay of units performing a cyclical timetable of cruises / per month
1500,00 zł
2000,00 zł
Podpisana stała umowa deklaracji wraz z harmonogramem rejsów
Signed constant agreement contract with timetable of cruises
 
Podłączenie do prądu do 5 godz
Power connection up to 5 hours
 
20,00 zł 20,00 zł  
Podłaczenie do prądu całodobowo
24-hour power connection
 
40,00 zł 40,00 zł  
postój stały
 jednostek realizujących cykliczny rozkład rejsów / Ryczałt cały sezon
Constant stay of units performing a cyclical timetable of cruises / Lump sum for  season
6000,00
Podpisana stała umowa deklaracji wraz z harmonogramem rejsów
Signed constant agreement contract with timetable of cruises
Postój nocny jednostek realizujących cykliczny rozkład rejsów / Opłata za miesiąc
Night stay of units performin performing a cyclical timetable of cruises / per month
500,00 zł
500,00 zł
Podpisana stała umowa deklaracji
Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3, 82-200 Malbork
tel/fax +48 55 272 24 13
e-mail: hotel@caw.malbork.pl, info@caw.malbork.pl
www.caw.malbork.pl

NIP: 579-22-48-912
REGON: 221574649