Korty
tenisowe
Galeria
Regulamin
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH
 
  1. Na kortach tenisowych obowiązuje strój i zachowanie zgodne z regulaminami i kodeksem Polskiego Związku Tenisowego np. zabrania się gry bez koszulki, w nieodpowiednim obuwiu, spożywania alkoholu, używania wulgarnego słownictwa itp.
  2.  Przed wejściem na korty należy zgłosić się do obsługi kortów .
  3.  Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów np. zbyt miękki kort po deszczu itp.
  4. Zabrania się gry na bardzo mokrej lub zbyt suchej nawierzchni kortu.
  5. Powstałe w czasie gry uszkodzenia nawierzchni kortu grający zobowiązany jest do natychmiastowego wyrównania.
  6. Ostatnie 5 minut czasu korzystania z kortu należy przeznaczyć na uporządkowanie („zasiatkowanie”) po sobie kortu.
  7. W przypadku niepunktualnego stawienia się do gry na zarezerwowanym korcie (pow. 5 min.) obsługa kortów ma prawo do wynajęcia kortu innemu użytkownikowi.

Dziękujemy za przestrzeganie zasad regulaminu.
Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3, 82-200 Malbork
tel/fax +48 55 272 24 13
e-mail: hotel@caw.malbork.pl, info@caw.malbork.pl
www.caw.malbork.pl

NIP: 579-22-48-912
REGON: 221574649